nieuws
 
    Publicatie in tijdschrift Nederlandse Mediation  
    In het tijdschrift voor Nederlandse Mediation is een artikel opgenomen over Internationale Mediation bij echtscheiding waar Annelies Verhoeff als mediator heeft opgetreden.

Hier pdf linken

   
 
    Verhoeff Advocaten opent dependance te Amsterdam  
    Miv augustus 2019 opent Verhoeff Advocaten een dependance aan het Oosteinde 21 te Amsterdam. 

Hier foto


   
 
    Opleiding vfas / imfo  
    Systemisch denken..specialisatie opleiding vfas/imfo alweer bij blok vier Super leuke enthousiaste advocaten mediators!

Hier foto

   
 
    Indexering alimentatie 2,0%  
    Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag (kinder- en partneralimentatie) geïndexeerd. De alimentatie kan zo meestijgen met de gemiddelde loonstijging. Elk jaar rond november bepaalt de minister van Justitie met welk percentage de alimentatiebedragen worden aangepast.

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de vastgestelde bedragen voor partner- en kinderalimentatie met 2,0% worden verhoogd. Bereken uw nieuwe alimentatiebedrag na indexering gemakkelijk op de website van het NIBUD: https://www.nibud.nl/consumenten/indexering-alimentatie/.

Indien u vragen heeft over uw alimentatie, dan wel andere vragen met betrekking tot familierechtelijke onderwerpen, kunt u contact opnemen met ons kantoor.  
 
    Verslag mini-symposium ‘De andere mogelijkheden van EFT’  
    Het blijft mij soms raken, de impact die het aanbod van EFT kan hebben tussen mensen. Wel of niet verbonden zijn, het maakt zo’n verschil.

Op 7 december 2017 werd in Utrecht het mini-symposium ‘De andere mogelijkheden van EFT’ gehouden voor een ieder die beroepsmatig geïnteresseerd is in de mogelijkheden die EFT biedt buiten de werkkamer van de therapeut. De avond genoot veel belangstelling. Naast diverse therapeuten waren er advocaten, mediators, organisatieadviseurs en zelfs een bekkenbodemfysiotherapeut (wat doen emoties met onze bekkenbodem?) aanwezig.

Er werden 4 presentaties gehouden: De eerste presentatie was een algemene inleiding over de uiteenzetting en ook de werking van EFT door Karin Wagenaar, voorzitter van Stichting EFT Nederland. In haar presentatie had zij twee filmpjes verwerkt. Het filmpje van het ‘still face experiment’, en een filmpje met een opname van een stel dat even alleen gelaten werd in de therapiekamer. Deze laatste opname laat zien dat de vrouw iets met haar partner probeert te bespreken waarbij deze laatstgenoemde wegkijkt en geen reactie geeft. De reeks van pogingen die de vrouw onderneemt om contact te krijgen met haar man verloopt in exact dezelfde stappen als bij het eerste filmpje waar een baby geconfronteerd wordt met een stilgevallen en niet meer reagerende moeder. Bowlby heeft dit in zijn levenswerk al betoogd: in grote lijnen is de hechting tussen ouder en kind en tussen volwassen partners vergelijkbaar essentieel. Overigens gold dit, zoals we in beide opnames konden zien, ook voor de fase van de reparatie van de contactbreuk. In beide opnames konden er parallellen in het herstel van de verbinding met elkaar worden waargenomen (oogcontact, afstemmen, elkaar aanraken of vasthouden).

Na de inleiding gaf Karin een korte live-sessie (met 2 vrijwillige deelnemers die een casus naspeelden) met de opzet dat de volgende spreker, zijnde advocaat Annelies Verhoeff, na haar inleiding aan de hand van hetzelfde vrijwillige stel de mediation technieken met EFT interventies zou demonstreren.

In haar inleiding die op deze demonstratie volgt betrekt Annelies ons direct intensief bij haar praatje door ons voelbaar te maken hoe cliënten vaak bij haar binnenkomen: in verwarring, vol met emoties die gaan over alles wat speelt rond het uit elkaar gaan dat zich in de huidige tijd afspeelt, en die vaak ook nog gaan over ‘hoe het al die laatste afgelopen jaren is gegaan’. Als complicerende factor komt hierbij dat één van beiden vaak helemaal niet uit elkaar wil. Daarnaast speelt vaak ook nog dat haar begeleiding niet te veel mag kosten (en dus in een vrij korte tijd voltooid moet worden). Als toehoorder denk je dan al snel: ‘ga er maar aan staan’ en ontstaat er een nieuwsgierigheid naar hoe ze dat allemaal gaat aanpakken en wat de rol van EFT daar dan bij is.

Annelies vertelt dat haar primaire doel is de scheidende partners te helpen bij het ruimte geven aan alle betrokken emoties en angsten. Zodanig dat er ruimte gaat komen voor een nieuwe verbinding, horende bij de vorm van de nieuwe relatie die na de scheiding tussen de ex-partners gaat ontstaan, bijvoorbeeld als co-ouders. Wat voor de hand ligt is dat in alle emoties rond het uit elkaar gaan het oude patroon dat tussen de partners gespeeld heeft weer volop en vaak versterkt actief is. Het ordenen hiervan door middel van de EFT interventies (het gedrag over en weer in de cirkel brengen en daarna de primaire emoties onder de secundaire te zoeken en te benoemen) helpt de partners inzicht te krijgen en te de-escaleren. Wanneer het patroon duidelijk is geworden komt vervolgens de focus te liggen bij wat ieder nodig heeft om uit dat patroon te blijven. Wanneer dit gelukt is blijkt alles wat daarna komt aan ouderschapsplan en financiële afwikkeling vele malen sneller te gaan. Dit laatste is voor mij weer even zo’n moment dat het weer helemaal binnenkomt: het verschil dat de EFT aanpak kan maken. Het ruimte geven aan de betrokken emoties, het benoemen van wat echt raakt (in plaats van het vechten over de kinderen en/of materiële zaken), de de-escalatie die daarop volgt en het daarmee voorkomen van een vechtscheiding. Grote zaken, grote verschillen.

Tot slot van haar betoog geeft Annelies een korte demonstratie van haar aanpak op het vrijwillige gelegenheidsstel. Zoals zo vaak wanneer er een interessant onderwerp wordt besproken waar zoveel over te vertellen is, is er sprake van tijdnood met oog op de rest van het programma van de avond. In een paar minuten maakt echter Annelies heel voelbaar wat de pure winst is van de EFT aanpak in haar vak. Ogenschijnlijk doet zij niet veel, maar wat ik voel gebeuren is dat er een veilig kader geboden wordt voor beide partners om zich uit te spreken en de ‘echtheid’ op tafel kan komen waardoor (in dit geval) de boze, niet willende scheiden partner voelbaar zakt en tot rust komt, waardoor er ruimte gaat komen voor de pijn van verlies en acceptatie. Indrukwekkend.

Vervolgens wordt het presentatiestokje overgenomen door Makiri Mual (mediator, therapeut) en Kim Roelofs (strafrecht advocaat) met als onderwerp EFT binnen het herstelrecht (strafrechtelijk gerelateerd). In tegenstelling tot het strafrecht, waarbij de relatie tussen de overheid en de dader centraal staat, staat bij het herstelrecht de relatie tussen de dader en het slachtoffer centraal. Wat kan EFT hierin betekenen? Langzaamaan begint er een beeld te ontstaan bij het verhaal van Makiri: Denk aan uit de hand gelopen escalaties tussen partners, maar ook tussen vrienden en buren: vormen van huiselijk geweld en andere vormen van uit de hand gelopen agressie: er is schade, materieel of immaterieel en de dader komt (vaak onbedoeld) in het strafrecht terecht. Denk daarnaast aan slachtoffers van delicten die zich ongehoord en machteloos voelen, geen straf die de dader opgelegd krijgt is ooit hoog genoeg zolang de ervaren emoties niet gehoord en gezien zijn en dus geen erkenning hebben gekregen. Ook kunnen slachtoffers vaak hun gevoel van veiligheid niet terug vinden zonder dat het werk dat daarvoor nodig is verricht is.

Focus in het werk dat Makiri en Kim hierbij samen verrichten ligt steeds bij het herstelgericht denken: ervoor zorgen dat dader en slachtoffer zich actief eigenaar voelen van het conflict en erkenning over en weer kunnen ervaren voor hun deel. Dit alles uiteindelijk met als doel de-escalatie en herstel van het gevoel van verbondenheid, of meer algemeen gezegd: het in vrede verder kunnen gaan met je leven. Binnen dit werk is Makiri steeds op zoek naar mogelijke interventies die kunnen helpen bij het vinden van oplossingen die ook dusdanig diep plaatsvinden dat deze oplossingen ‘houden’. Niet alleen op cognitief niveau dus, maar tevens ervaringsgericht. Het strafrecht spreekt over verzoening, maar Mariki spreekt over een doel dat nog een stapje verder en dieper gaat, namelijk: verzachting. Door ook de lemniscaat ordening (ontworpen voor EFT door Scott Wooley) te gebruiken (emoties en gedrag in de cirkel brengen) helpt hij beide partijen helder te krijgen wat er in de diepere lagen gespeeld heeft of nog speelt en wat zij nodig hebben richting het herstel. Vooral de interventies valideren en heightening (nieuwe en potentieel verbindende responsen benadrukken en uitvergroten) helpen bij het bewerkstelligen van de beoogde verzachting doordat ze helpen op diepere lagen te komen. En hoe dieper je gaat, hoe meer nuances het licht zien, hoe breder het gebied van de verzachting kan komen. Andere EFT interventies die belangrijk zijn in het in het verbindingsproces tussen dader en slachtoffer zijn het terughalen van de terugtrekker en het verzachten van de agressor, bijvoorbeeld door het venijn uit een reactie te halen (‘catching the bullet’) door te herformuleren en te zoeken naar de onderliggende primaire emoties. Bij een succesvolle aanpak van deze weg wordt bereikt dat het slachtoffer zich minder het slachtoffer voelt en de dader niet alleen maar die dader blijft. Hiermee wordt ook meteen de levensgroei en verrijking voelbaar: escalaties die binnen het strafrecht terecht komen zijn heftige en pijnlijke ervaringen: door aan de diepste emoties lucht en ruimte te geven over en weer kunnen mensen er naast beschadigd ook emotioneel sterker uitkomen en daarmee verder leven. Er is met andere woorden geleerd en gegroeid.

Werken met EFT helpt dit proces te structureren en de diepgang te bereiken waardoor de ervaringen beklijven en dus duurzaam zijn.

Tot slot van de avond volgt de presentatie van Desirée van den Broek, niet alleen directeur van Stichting EFT Nederland, maar ook professional op het gebied van de teamcoaching en mediation in de zorg. Desirée haar passie is het samen bouwen aan ‘gezonde systemen’ en binnen haar professie als arts kwam zij vele ongezonde systemen in de betrokken sector tegen.

Desirée begint met een uiteenzetting over hoe binnen teams de mensen ‘aan elkaar vastzitten’. Zij laat zien dat samenwerking altijd op twee niveaus tegelijkertijd plaatsvindt: de bovenstroom, de concrete zichtbare zaken zoals de inhoud van het werk, de taken, protocollen en afspraken. Daarnaast is daar de onderstroom: wie en hoe. In deze laag bevinden zich onder andere de emoties en relaties die kunnen leiden tot het onderlinge ‘gedoe’.

Desirée noemt een voorbeeld van een team waarin de samenwerking zodanig was gestagneerd, dat wanneer ze er niet uit zouden komen er melding gemaakt zou worden richting de Raad van Bestuur van het betrokken ziekenhuis. In deze situatie hielp Desirée de betrokken collega’s van een afstand te kijken naar het niet-functionerende interactiepatroon (het onderlinge gedoe) vanuit de hechtingsbril: op welke manier zitten jullie aan elkaar vast? Er is een hoge onderlinge afhankelijkheid in het werk. Kan ik op je rekenen wanneer ik een dienst wil ruilen of wanneer er iets fout gaat? Doe ik er toe als collega? Wat wordt uitgesproken en wat blijft ongezegd terwijl dit wel wordt ervaren? Collega’s schieten in de overlevingsstand wanneer een situatie moeilijk wordt. Hoe reageert de ander daarop met welk resultaat?

Met behulp van de EFT ordening en herformuleren in 'hechtingstaal', wordt inzicht in de escalatie verkregen en kan benoemd worden wat er werkelijk speelt. Door het hele conflict in de cirkel te plaatsen komt er niet alleen overzicht, maar treedt er ook normalisatie en ‘ontschuldiging’ op, hetgeen helpt bij het de-escaleren. Binnen deze algehele ordening komt ook de bij het conflict betrokken persoonlijke bagage van een ieder langs. Het delen ervan helpt collega’s over en weer het patroon te begrijpen en draagt bij aan het empathisch naar elkaar toe kunnen zijn. Er volgt echter geen therapeutisch aanbod, dat is - zo nodig - voor een andere podium (bijvoorbeeld de therapiekamer) waar dan naar verwezen wordt. De essentie van het persoonlijke stuk voor het werkpodium is dat alle betrokkenen kunnen zien dat wanneer een blauwe plek geraakt is dit de momenten zijn dat de negatieve interactiecirkel kan gaan lopen. Partijen kunnen vervolgens leren om met elkaar te gaan samenwerken in het stoppen van de negatieve interactie om al doende terug met elkaar in de verbinding te komen.

Ook hierbij voel ik weer die potentie en waarde van EFT voor de maatschappij: op een diepere en meer blijvende manier werken met mensen in de zorg: meer verbinding op de werkvloer ondersteunt de kwaliteitszorg en bewaakt daarmee ook de veiligheid van de patiënten. Goed voor ons allemaal.

Eén van de redenen van mijzelf om het symposium te bezoeken was niet alleen dat ik zelf ook wel eens met EFT uitstapjes maak buiten de therapiekamer, maar vooral ook omdat ik zelf dan regelmatig in aanraking kom met de vraag: hoe diep ga je met mensen die wel betrokken zijn op elkaar maar niet elkaars partners zijn? Hoe kwetsbaar nodig je mensen uit te zijn naar ‘die ander’ waar je bijvoorbeeld mee samenwerkt? Waar ligt de grens tussen therapie en bijvoorbeeld coaching?

Eigenlijk werd het antwoord op dit thema heel duidelijk door het verhaal van Desirée: je gaat zover als nodig is om het systeem over en weer begrepen te krijgen en om de betrokkenen te laten de-escaleren. De eventuele stappen daarna zijn voor de therapiekamer of voor individuele coaching. Dit sluit ook helemaal aan bij wat je kon zien bij de andere presentaties: de professionals werken allen veel met fase 1 (stap 1, 2 en 3) van EFT met als doel de-escalatie waardoor er een nieuwe ruimte ontstaat om tot verbondenheid te komen.

Sabine Bijleveld, redactie EFT Nederland  
 
    Initiatiefwetsvoorstel partneralimentatie  
    In 2015 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend door de PvdA, D66 en VVD voor aanpassing van de regels omtrent verlaging van de periode tot het betaling van partneralimentatie. Er heerst nu een grote onzekerheid over de haalbaarheid van dit initiatiefwetsvoorstel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link: https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/oproep-aan-den-haag-haast-maken-met-aanpassen-partneralimentatie     
    Indexering alimentatie 2,1%  
    Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag (kinder- en partneralimentatie) geïndexeerd. De alimentatie kan zo meestijgen met de gemiddelde loonstijging. Elk jaar rond november bepaalt de minister van Justitie met welk percentage de alimentatiebedragen worden aangepast.

Met ingang van 1 januari 2017 zullen de vastgestelde bedragen voor partner- en kinderalimentatie met 2,1% worden verhoogd. Vergeleken met voorgaande jaren is dit een opmerkelijk hoog percentage. Bereken uw nieuwe alimentatiebedrag na indexering gemakkelijk op de website van het NIBUD: https://www.nibud.nl/consumenten/indexering-alimentatie/.

Indien u vragen heeft over uw alimentatie, dan wel andere vragen met betrekking tot familierechtelijke onderwerpen, kunt u contact opnemen met ons kantoor.  
 
    Wetsvoorstel: Ongehuwde vader automatisch gezag over het kind  
    Op 15 november 2016 hebben D66 en VVD een wetsvoorstel ingediend dat ziet op het automatisch verkrijgen van het gezamenlijk gezag als het een ongehuwde vader betreft. Op grond van de huidige wetgeving heeft een ongehuwde vader pas het gezag over zijn kind als hij naast de erkenning óók een aantekening voor het gezamenlijk gezag laat maken in het gezagsregister bij de Rechtbank. Hiervoor heeft hij instemming en medewerking van de moeder nodig. Veel ongehuwde ouders zijn hiervan niet op de hoogte. In tegenstelling tot ongehuwde ouders hebben gehuwde ouders wel beiden automatisch het gezamenlijk gezag over hun kind en hoeven zij verder niets te regelen hiervoor.

Op het moment dat ouders uit elkaar gaan is het wel of niet hebben van gezag uitermate belangrijk, want de ouder mét gezag beslist uiteindelijk over belangrijke aangelegenheden die het kind aangaan, zoals: schoolkeuze, medische beslissingen, maar ook of de kinderen mogen verhuizen.

Is de huidige wetgeving nog wel van deze tijd, nu meer dan de helft van de kinderen niet uit een huwelijk worden geboren? Aanpassing van de wet lijkt nodig te zijn. De strijd tussen ex-partners om het gezag over hun kind komt in de praktijk veel voor, waarbij de ongehuwde vader vaak aan het kortste eind trekt doordat hij destijds niet goed op de hoogte was van het systeem rondom het gezag. Het wetsvoorstel waarbij de ongehuwde vader automatisch mede het gezag over het kind zal verkrijgen, zal er hopelijk voor zorgen dat ouders minder over dit onderwerp een strijd met elkaar aangaan en verwikkeld raken in gerechtelijke procedures. Dit is in het belang van het kind.

Wilt u meer weten over dit onderwerp zoals de gevolgen van wel of geen gezag of heeft u andere vragen die betrekking hebben op familierechtelijke kwesties, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.  
 
    Dag van de Scheiding: 9 september 2016  
    Gratis (advies)gesprek op de Dag van de Scheiding: vrijdag 9 september 2016

Op 9 september a.s. organiseert de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) de Dag van de Scheiding. Op deze dag vragen advocaten van de vFAS speciaal aandacht voor het onderwerp scheiden. De vFAS heeft deze dag in het leven geroepen, omdat uit cijfers van het CBS blijkt dat één op de drie huwelijken op den duur strandt. Tijdens de Dag van de Scheiding, die dit jaar plaatsvindt op 9 september a.s., kan een ieder die dit wenst vrijblijvend informatie ontvangen bij Verhoeff Advocaten. Hierbij kunt u onder meer denken aan vragen over echtscheiding, mediation bij echtscheiding, ouderschapsplan, alimentatie, verdeling gemeenschap van goederen of afwikkeling huwelijksvoorwaarden.

De vFAS pleit voor het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Dit is primair in het belang van de kinderen van wie de ouders gaan scheiden. Via www.villapinedo.nl hebben ouders de gelegenheid om in contact te komen met kinderen van gescheiden ouders, om zo meer te weten te komen wat kinderen mee kunnen maken tijdens en na een scheiding. Zo kan een scheidingsmediator ouders begeleiden die in overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen.

Het gratis gesprek van maximaal één uur op de Dag van de Scheiding geeft u inzicht in de keuzes die kunnen of moeten worden gemaakt en de gevolgen daarvan in uw situatie.

Hebt u interesse in een vrijblijvend gesprek van maximaal één uur op de Dag van de Scheiding, dan kunt u op 9 september a.s. bij Verhoeff Advocaten terecht. Wij adviseren u om vooraf een afspraak te maken.

Vermeld bij het maken van een afspraak dat u deelneemt aan de Dag van de Scheiding. Voor meer informatie zie www.verhoeffadvocaten.nl. Bel voor het maken van een afspraak naar 070-3563333 of e-mail naar verhoeff@verhoeffadvocaten.nl.

Annelies Verhoeff, Monique Beijersbergen, Liezl Zietsman, Richard Blom, Ellie Brik en Gerite Ruig  
 
    Nieuwe samenwerking met EFT psycho therapeuten  
    Sinds kort is Verhoeff Advocaten en Mediators een samenwerkingsverband aangegaan met drs. Annebeth Post Uiterweer en Leo Mewe die in Den Haag werkzaam zijn. Beiden zijn psychotherapeut met jarenlange ervaring in de gezinsproblematiek. Annelies Verhoeff heeft in 2016 de tweedaagse Houd-me-Vast relatietraining gedaan, en tevens de vierdaagse opleiding "Externship" gebaseerd op de EFT (Emotionally Focused Therapy) van Sue Johnson, gegeven door drs. C.L.A. Wagenaar. Clienten die in aanmerking willen komen voor een consult waar beide disciplines vertegenwoordigd zijn worden uitgenodigd hierover contact op te nemen voor nadere informatie; deze samenwerking biedt een waardevolle aanvulling in het relationele onderdeel van het mediation proces waar partners afscheid nemen van elkaar en de transformatie aangaan voor het vormgeven van het ouderschap voor hun kinderen. EFT interventies uiten zich door een afspiegeling van de onderliggende emotie in de communicatie.    
    Film - Point of no return gemaakt in opdracht van de vFAS en IMFO t.b.v. opleidingsdoeleinden  
    Annelies heeft bij meegewerkt aan de totstandkoming van de film Point of no return in opdracht van de vFAS en IMFO, waarin zij als mediatior alle fasen van het mediationproces laat zien. Zie hieronder de feedback van een van haar collega's:

"Beste Guusje, Arthur en Els, Hierbij wil ik het bestuur van de vFAS bedanken voor het ter beschikking stellen van de films en de leuke/enthousiaste telefoongesprekken die ik met jullie over de film gevoerd heb. Ik zou jullie nog een terugkoppeling geven. Ik CC Tanya en Annelies omdat zij zo goed werk hebben verricht en ik hen dit ook wil laten weten. Ik heb vorige week aan SSR in de cursus ‘ouderlijk gezag en omgang’ fragmenten uit de film “point of no return” laten zien: de tweede (foute) bijeenkomst door Tanya en een deel van de bijeenkomst over de ontmoeting en gezinnen van herkomst door Annelies. De rechters/secretarissen/griffiers van de secties familie en/of jeugd (een interactieve groep van 18 cursisten) vonden het zeer interessant om beide mediators in praktijk bezig te zien. Zij wisten na afloop haarfijn uit te leggen wat er bij Tanya fout ging en bij Annelies goed ging. Deze boodschap is dus goed overgekomen. Er ontstond een leuke discussie. Als mediators het aandurven om een onderwerp te parkeren en terug te gaan naar waar het eigenlijk om gaat (het relationele deel), dat Annelies zo mooi liet zien en als mediators makkelijk trappen in de valkuilen, dat Tanya zo mooi liet zien, en het effect daarvan op de partijen: het openen als mens tegenover het escaleren, werd door de cursisten erg gewaardeerd. Naast de methode en technieken vond ik het ook zo prachtig om te zien hoe Annelies zich als persoon inzette en dat deze mensen zich daardoor werkelijk konden laten zien en zich konden openen. Dat “heilige/stille” moment vind ik zo bijzonder en het mooiste van ons vak. Ik vind het knap dat de filmmaakster dit moment heeft kunnen pakken. Een rechter merkte op dat nu zij de werkwijze van de vFAS heeft gezien, beter weet en kan dragen/uitstralen dat partijen, in voorkomende gevallen, gebaat zijn bij een goede mediator, bij voorkeur aangesloten bij de vFAS. Een andere rechter gaf aan dat dit vaak niet lukt vanwege de kosten van de vFAS mediator en zij partijen/advocaten niet mee krijgt. Zij verwijst dan naar mediators die aangesloten zijn bij trajecten die door de gemeente vergoed worden met vaak lange wachttijden en niet altijd goede resultaten, waardoor ze de mensen op zitting weer terug ziet. Zij weet nu wel beter wat een verschil kan zijn tussen verschillende mediators. Ik denk dat de film heeft laten zien dat de vFAS-mediators het verschil kunnen uitmaken en mensen (en kinderen) in echtscheiding echt verder kunnen helpen. Met vriendelijke groet, Martine de Voort"  
 
    Ervaring client - Annelies Verhoeff heeft het onmogelijke, mogelijk gemaakt.  
    Mijn man en ik waren al 4 jaar uit elkaar voordat de bom losbarste en er zo snel mogelijk hulp moest komen voor ons diep in elkaar verstrengeld leven dat ontrafeld moest worden. Woede en machteloosheid waren ons de baas. Ik ben Annelies zo dankbaar dat ze met haar integriteit, haar psychologisch inzicht, en haar mensenkennis over zowel mannen als vrouwen, de leiding over onze machteloosheid heeft kunnen nemen. Het scheidingsproces was tussen mij en mijn man heel moeizaam en pijnlijk. Annelies in staat gebleken het vertrouwen van ons beide te bewaren. Ze is in staat gebleken loyaal naar ons beide te blijven, en te steunen en ons door een moeilijk proces te begeleiden. Ons nader tot elkaar te brengen, ook al bleef dat pijnlijk. Annelies heeft ons laten inzien hoe slecht mijn ex en ik met elkaar communiceerden. We hebben elkaar door dit scheidingsproces beter leren kennen, doordat Annelies ons opnieuw naar elkaar leerde luisteren en daardoor konden we elkaar opnieuw respecteren en de ruimte geven zodat we tot een eerlijke en gelijkwaardige verdeling van geld, bezit en alimentatie konden komen, en, heel belangrijk, goede afspraken voor de toekomst van ons kind konden maken. Annelies Verhoeff is een zwaargewicht in haar klasse. Flexibel en oprecht. Inzicht en begrip. Kennis en sturing. Door de diverse expertises die ze in huis heeft was het mogelijk om ons gezamenlijke bedrijf te ontbinden op een eenvoudige manier. Annelies Verhoeff ; haar prettig ingerichte kantoor en medewerkers zijn onmisbare steunpilaren die leiden tot het openen van nieuwe deuren naar de toekomst.    
    Uit elkaar met respect voor elkaar: Commercial vFAS  
    Wanneer u en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, moeten er diverse zaken geregeld worden. Bij wie gaan de kinderen wonen? Moet het huis verkocht worden? En hoe wordt het vermogen verdeeld? Een periode met veel vragen en onzekerheid. Verdriet, boosheid, teleurstelling en (zelf)verwijt wisselen elkaar af. En misschien twijfelt u over de beslissingen die u gaat nemen. Voor beide partners is het van belang de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. Zeker als er kinderen in het spel zijn.    
    Eerst gehuwd, nu collega ouders; het nieuwe boek van Jocelyn Weimar  
    Tip: het nieuwe boek van Jocelyn Weimar, waarin ook onze ervaringen en adviezen zijn verwerkt.     
    Mannen, regel het gezag over je kind!  
    Lees hier de blog van Janneke Mulder over ouderlijk gezag bij ongehuwden op Nieuwe Stap.    
    12 september Dag van de Scheiding  
    Wilt u meer weten over echtscheiden? Of een gratis scheidingscheck laten uitvoeren? Bezoek dan tijdens de Dag van de Scheiding op 12 september ons kantoor.    
    Column nieuwe richtlijnen kinderalimenatie  
   

De column van Annelies Verhoeff over de nieuwe richtlijn voor het berekenen van kinderalimentatie is gepubliceerd op www.allesoverscheiding.nl.

  
 
    Facebook en Twitter  
   

Mis geen nieuws van ons kantoor! "Like" onze Facebookpagina en volg ons op Twitter!

Facebook: Verhoeff Advocaten en Mediators
Twitter: @Familieadvocaat

  
 
    13 september Dag van de Scheiding  
    Op 13 september aanstaande is het de Dag van de Scheiding.

Door onze beroepsvereniging vFAS wordt dan landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Ons kantoor heeft dan open dag. U kunt geheel vrijblijvend bij ons langskomen, ons bellen (070 356 33 33) of mailen met uw vragen (vanrooy@verhoeffadvocaten.nl) over alles wat met scheiden te maken heeft.

 Kijk voor meer informatie op: http://www.verder-online.nl/dag-van-de-scheiding
  
 
    Annelies Verhoeff in EX Magazine  
    Annelies Verhoeff over collaborative divorce. Klik hier voor de pdf-versie    
    Nederland 3 IKON - LUX  
    Voor het programma LUX is Annelies Verhoeff geïnterviewd over scheidingsrituelen. Dit programma is uitgezonden op 28 september 2008.    
    Workshop voor Vereniging Mediators en Scheidingsbemiddelaren in het Notariaat (VMSN)  
    Annelies Verhoeff heeft de workshop, met als thema 'kinderen in scheiding', gegeven tesamen met drs J.A.M. Hendriks.    
    Oproep aan Den Haag: haast maken met aanpassen partneralimentatie!  
    In 2015 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend door de PvdA, D66 en VVD voor aanpassing van de regels omtrent verlaging van de periode tot het betaling van partneralimentatie. Er heerst nu een grote onzekerheid over de haalbaarheid van dit initiatiefwetsvoorstel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link: https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/oproep-aan-den-haag-haast-maken-met-aanpassen-partneralimentatie     
     
    In 2015 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend door de PvdA, D66 en VVD voor aanpassing van de regels omtrent verlaging van de periode tot het betaling van partneralimentatie. Er heerst nu een grote onzekerheid over de haalbaarheid van dit initiatiefwetsvoorstel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link: https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/oproep-aan-den-haag-haast-maken-met-aanpassen-partneralimentatie     

 

 

 

 
DEN HAAG | EISENHOWERLAAN 106 | 2517 KL | TELEFOON 070 - 356 33 33 | FAX 070 - 363 09 37
AMSTERDAM | OOSTEINDE 21 | 1017 WT
E-MAIL | WWW.VERHOEFFADVOCATEN.NL