Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 Advocatuur en mediation - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

Persoonlijk, professioneel
& op maat.

Ons doel is om samen tot een strategie te komen die het beste bij u past. U kunt hierbij vertrouwen op enerzijds een sterk juridische focus en anderzijds persoonlijke aandacht voor uw specifieke situatie die zijn basis vindt in een gedegen juridische opleiding en ervaring. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 070 – 356 33 33


verhoeff@verhoeffadvocaten.nl
mulder@verhoeffadvocaten.nl
secretariaat@verhoeffadvocaten.nl

Advocatuur en mediation
Advocatuur en mediation

Verhoeff Advocatuur en Mediation

Verhoeff Advocatuur en Mediation is al sinds de jaren 90 een niche kantoor gespecialiseerd in personen- en familierecht in de ruimste zin van het woord. Er is veel ervaring op nationaal en internationaal personen- en familierecht, erfrecht, mediation en internationale kinderontvoeringszaken.

U kunt bij ons kantoor terecht voor deskundige begeleiding bij de relationele en juridische aspecten ten aanzien van de gevolgen van een echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap en beëindiging van een samenleving doch ook op alle andere onderdelen van het personen- en familierecht. Mediation geeft de mooiste oplossingen waarbij verleden, heden en toekomst een vorm krijgen. De tijdsduur en de kosten voor cliënten heeft onze aandacht. De (co-) mediation kan plaatsvinden op alle onderwerpen van het familierecht en in diverse vormen, waaronder de vrijwillige (co-) mediations op alle onderwerpen van het familierecht, mediations naast rechtspraak, forensische mediations, erfrechtelijke mediations voor bijvoorbeeld nalatenschappen, ontvlechtingen van maatschappen en cross-border mediations.

U kunt vertrouwen op de kwaliteit van ons kantoor en onze medewerkers.
Verhoeff Advocatuur en Mediation onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak. Dat betekent dat er waar nodig intensief wordt samengewerkt met deskundigen uit andere disciplines, bijvoorbeeld op psychologisch, financieel, fiscaal en notarieel gebied.

 

Specialisaties

Wij richten ons op diverse rollen, zowel die van advocaat, mediator, parenting coördinator, bijzondere curator en adviseur bij:

Het voeren van procedures bij diverse gerechtelijke instanties over onder meer echtscheidingen en de gevolgen hiervan, gezag, omgang-/zorgregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij, naamswijziging, erkenning, adoptie, ouderschap, alimentatie, afwikkelingen vermogensrechtelijke gevolgen en pensioenen.

 

 • Mediations en co-Mediations en Mediations naast rechtspraak
 • Crossborder Mediations / Internationale kinderontvoering en verhuiskwesties
 • Forensische Mediations
 • Nalatenschap Mediations
 • Collaborative divorce
 • Scheidingsexpert t.b.v. Kind School en Scheiding
 • Adviezen en second opinions
 • Opleidingen / intervisie / supervisie / trainingen
 • Coaching
 • EFT
 • Parenting Coördination
 • Bijzondere curator
  Advocatuur en mediation

  LOCATIE

  DEN HAAG:
  NASSAUPLEIN 27a
  2585 EC (maps)
  070 - 356 33 33

   

  (BEZOEKERS) LOCATIE

  AMSTERDAM:
  ACHTERGRACHT 27-c
  1017 WN (maps)

  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation
  Advocatuur en mediation

  Verhoeff Advocatuur en Mediation ontvangen geen derdengelden in de zin van de Verordening op de Advocatuur. Verhoeff Advocatuur en Mediation is dan ook vrijgesteld van de verplichting een Stichting Derdengelden ter beschikking te hebben. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Verhoeff Advocatuur en Mediation derdengelden op de kantoorrekening. Wij hebben de deken ervan op de hoogte gesteld dat het kantoor geen stichting derdengelden heeft. Bij enige wijziging daarvan zal het kantoor ook de deken informeren inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.

  Advocatuur en mediation