Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 FAQ - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

F.A.Q – frequently asked questions

 

 1. Wat zijn de tarieven?

  Bij Verhoeff Advocatuur en Mediation worden de tarieven met clienten bij de eerste bespreking besproken en bevestigd. De verschillen in tarieven hangen af van de aard van de werkzaamheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in eenmalige advisering in de vorm van een second opinion dan wel procederen voor rechtbanken en hoven. In mediationprocedures hanteren wij een ander tarief dan in de procedures op tegenspraak. Het mediationproces is een gezamenlijk proces waarbij de kosten afhankelijk zijn van de onderwerpen die aan de orde komen. Soms wordt er een prijsafspraak gemaakt.

  Deze uurtarieven zijn indien van toepassing, exclusief 21% BTW, 6% kantoorkosten en verschotten (zoals onder andere griffiegeld en legeskosten).

  In alle zaken wordt een voorschot in rekening gebracht. De hoogte daarvan hangt af van de te verwachten werkzaamheden en kosten. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

  U ontvangt iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

  Bovendien zullen wij in een voorkomend geval nagaan in hoeverre cliënten in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. De aanvraag hiervoor zal in overleg met de betrokken advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand worden ingediend die uiteindelijk hierover de beslissing neemt. Een en ander afhankelijk van inkomen en vermogen. De door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage dient door de cliënt zelf te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor eventuele griffierechten en legeskosten die worden verminderd indien cliënten in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

   

   

   

  INLOOPSPREEKUUR

  Verhoeff Advocatuur en Mediation maken bekend dat cliënten in aanmerking kunnen komen voor een inloopspreekuur dat op afspraak kan worden ingepland.

  Tijdens dit inloopspreekuur kunt u bij ons terecht voor een eenmalig advies rond al uw familierechtelijke kwesties.
  Wij zullen u hiervoor geen kosten in rekening brengen doch limiteren de tijd gemoeid met dit gesprek tot een half uur.
  Indien u contact met ons opneemt kunt u dan vermelden dat u in aanmerking wil komen voor een afspraak voor het inloopspreekuur.

FAQ
FAQ
FAQ

Staat uw vraag er niet bij?

NEEM DAn CONTACT MET ONS OP
via het contactformulier
of 070 356 33 33

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

De werkwijze bij Verhoeff