Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

Verhoeff & de Haas
Mediators in samenwerking

Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators
Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators
Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators

Na een jarenlange succesvolle samenwerking als mediators hebben wij:  Annelies Verhoeff en René de Haas, besloten onze krachten te bundelen.

 

We hebben ervaren dat in iedere familieconstellatie, gezin dan wel onderneming, waarin zich conflicten voordoen, de meerwaarde van onze interventies leiden tot heldere afspraken en een betere communicatie. Dat creëert ruimte voor een betere toekomst voor de kinderen en hun ouders met uitzicht op: rust!  

De feedback van onze cliënten:

creativiteit, energiek en effectief;
compact, transparant en professioneel;
synergy, complementair, structuur en vertrouwen. 

Ons gezamenlijk doel is om in korte tijd, met besparing van kosten, tot een duurzame oplossing te komen waar een ieder zich in kan vinden.

 

Dit sluit aan bij ons motto: “Meet the clients where they are”.

In gecompliceerde scheidingssituaties, kinderontvoeringszaken, verhuiskwesties, kan de escalatiegraad hoog zijn en het conflict licht ontvlambaar. Als twee deskundige advocaten-mediators begeleiden wij in een co-mediation cliënten naar een duurzame oplossing. Wij merken dat cliënten de man-vrouw verhouding belangrijk vinden en dat deze behulpzaam is om op een efficiënte wijze tot oplossingen te komen; één + één is meer dan twee.

 

 

 

Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators

I am highly impressed by the concept of Mediation and believe that it is the best and most human way to reach a divorce deal.
Annelies Verhoeff in combination with René de Haas are in my view a Dream Team for this process. Both are equally competent and professional, legally as well as psychologically, and complement each other perfectly.

There is this feeling of great purpose around the mediation table for coming to a conclusion which is good for both parties. Right from the start the rules are laid down: Complete honesty has to prevail and total respect for each other. Within this frame of rules and under the expert guidance of Annelies and René each party gradually learns to grow up and give and take until a balance is reached which is acceptable to both sides.
A lot of attention is given to trying to understand the situation on a human level. This is extremely important and done with great delicacy and psychological understanding and it prepares the ground for the legal part of the divorce.

I felt in very good hands throughout and am extremely grateful for having had the privilege of being guided through this difficult process by Annelies and René.

I hasten to add that there were many laughs around the table and a very positive attitude at all times!

Esther Sanchez Weatherill

Wat mij vanaf het eerste moment aansprak was het adagio dat het komen tot een scheidingsconvenant meer inhoud dan de zakelijk financieel en juridische afwikkeling van zaken tussen twee partijen.
Om tot een zo goed mogelijke oplossing komen heb ik ervaren dat zowel Mr Verhoeff als Mr de Haas werken vanuit de overtuiging dat het evenwichtig ontvlechten van een huwelijk vraagt om een juridisch zakelijk en emotionele relationele component.
Het samenspel en de samenwerking tussen Mr Verhoeff en Mr René de Haas vormde voor mij een stabiele basis. Ondanks het veelal zakelijk juridisch getouwtrek bleef er aandacht en ruimte voor zowel emoties en gevoelens die onlosmakelijk verbonden zijn met het beëindiging van een partnerschap/huwelijk van ruim 30 jaar.
Terugblikkend heeft het mediationproces mij bekrachtigd in het staan voor mijn keuzes als partner en als ouder. Daarnaast is door de werkwijze het risico verminderd dat er na ondertekening van het scheidingsconvenant op juridische aspecten nog van alles uitgevochten kan worden.
Ik heb ervaren dat het begeleid stap voor stap doorlopen en doorleven vraagt om vertrouwen. Ik heb ervaren wat het betekent om me tegen wil en dank over te geven zonder het vertrouwen in de mediatoren of mezelf te verliezen. De professionele procesbegeleiding, de zakelijk juridisch deskundigheid en bovenal de soms verrassende onpartijdige distantie van de mediatoren hebben hiertoe bijgedragen.
Ik ben in de zes maanden dat de mediation duurde mijn eigen aandeel als ouder en als partner meer gaan doorgronden. De patronen die in de loop van dertig jaar een bijdrage leverden aan de disbalans tussen mij en mijn partner ben ik scherper gaan zien. Het voelde alsof ik vertraagde terwijl er in zes bijeenkomsten een versneld acceptatieproces op gang kwam.
Duidelijk voor mij is dat zowel Annelies Verhoeff als René de Haas zich uitermate hebben ingespannen om respectvol ouderschap naar onze volwassen kinderen te leven. Grote waardering voor het gesprek dat op uitnodiging van de mediatoren tussen hen en onze volwassen zonen plaats vond. De zichtbaar en voelbare spanningen rond het falend gezinssysteem zijn op een later tijdstip in alle openheid en vertrouwen door Annelies en René met ons gedeeld.
Beatrijs van der Heijden

Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators
Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators

Wij zijn in staat met cliënten te de-escaleren, de conflictsituatie te analyseren en te beheersen en verbeter punten aan te dragen, zodat mensen in staat en bereid zijn met elkaar naar een volgende nieuwe stap toe te werken. Deze is nodig om een lastige ontvlechting die zich altijd voordoet in een echtscheiding op een goede, vreedzame en bestendige wijze op te lossen.

De oplossingen zien niet alleen op het emotionele in de partnerrelatie, maar vooral ook op het vormgeven van de ouderschapsrelatie en vervolgens op het maken van goede financiële afspraken. 

Door partijen gedragen oplossing biedt een duurzamer resultaat en ouders zijn veelal in de toekomst ook in staat om met behulp van hetgeen zij in de mediation hebben geleerd ten aanzien van de patronen die zijn ontstaan in hun communicatie, om zelf nu sneller oplossingen met elkaar te bereiken. Waar nodig wordt ook naar de kinderen geluisterd, waarna de gedachten hierover worden teruggekoppeld naar de ouders, zodat hun stem van invloed kan zijn op de uiteindelijke oplossing. 

Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators
Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators

De co-mediation kan worden uitgevoerd in een marathonsessie of in opeenvolgende sessies, al naar gelang de behoefte. Op die wijze kunnen cliënten in een kort tijdsbestek duidelijkheid creëren ten aanzien van verleden, heden en toekomst.

     U kunt een afspraak maken op twee locaties:

Den Haag:
Nassauplein 27a | 2585 EC

Bezoekerslocatie Amsterdam:
Achtergracht 27c | 1017 WL

Annelies Verhoeff en René de Haas, advocaten en mediators