Corona Virus

 Ons kantoor houdt zich ook aan de richtlijnen die het RIVM en de overheid aan ons hebben gegeven.

Dit betekent dat wij afstand houden van elkaar en ook van u als cliënt,
doch wij proberen met alles binnen ons bereik met u in contact en verbinding te blijven
via telefoon, email dan wel via of Skype of een Zoom-meeting.

U kunt hiervoor gerust een afspraak maken met het secretariaat dan wel rechtstreeks via het e-mailadres:
verhoeff@verhoeffadvocaten.nl

De maatregelen betekenen voor ons dat wij gespreid op kantoor aanwezig zijn en telefonisch bereikbaar zijn 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Voor het overige kunt u ons te alle tijden een email sturen en zullen wij zo spoedig als mogelijk uw vraag beantwoorden.

English

Coronavirus
Our office also adheres to the guidelines that RIVM and the government have given us.
This means that we keep distance from each other and also from you as a client,
but we try to keep in touch and connection with everything within our reach
by telephone, email or via Skype or a Zoom meeting.

  

Please feel free to make an appointment with the secretariat or directly with me via the e-mail address:
verhoeff@verhoeffadvocaten.nl

For us, the measures mean that we are spread across the office and can be reached by telephone
on Monday, Tuesday, Thursday and Friday.
For the rest, you can always send us an email and we will answer your question as soon as possible.

Inloopspreekuur op Donderdag

Verhoeff Advocatuur en Mediation maken bekend dat wekelijks op donderdag van 17.00 uur – 18.00 uur een gratis inloopspreekuur zal worden gehouden.

Tijdens dit inloopspreekuur kunt u bij ons terecht voor een eenmalig advies rond al uw familierechtelijke kwesties.
Wij zullen u hiervoor geen kosten in rekening brengen doch limiteren de tijd gemoeid met dit gesprek tot een half uur.
Ook willen wij u vragen om voorafgaand aan uw bezoek aan ons kantoor dit aan te kondigen. Wilt u in dat geval vermelden dat u komt voor een gratis inloopspreekuur.

Afspraak maken / contact

Wilt u bellen voor het maken van een afspraak op nummer:
070 – 356 33 33  

e-mail: verhoeff@verhoeffadvocaten.nl
secretariaat@verhoeffadvocaten.nl

 

Inloopspreekuur op Donderdagx

Verhoeff Advocaten en Mediators maken bekend dat wekelijks op donderdag van 17.00 uur – 18.00 uur een gratis inloopspreekuur zal worden gehouden.

Tijdens dit inloopspreekuur kunt u bij ons terecht voor een eenmalig advies rond al uw familierechtelijke kwesties.
Wij zullen u hiervoor geen kosten in rekening brengen doch limiteren de tijd gemoeid met dit gesprek tot een half uur.
Ook willen wij u vragen om voorafgaand aan uw bezoek aan ons kantoor dit aan te kondigen. Wilt u in dat geval vermelden dat u komt voor een gratis inloopspreekuur.

Afspraak maken

Wilt u bellen voor het maken van een afspraak op nummer:
070 – 356 33 33 

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. 

Onze vestigingen in Den Haag en Amsterdam

LOCATIE

DEN HAAG:
NASSAUPLEIN 27a
2585 EC (maps)
070 - 356 33 33

 

LOCATIE

AMSTERDAM:
ACHTERGRACHT 27-c
1017 WN (maps)

Onze vestigingen in Den Haag en Amsterdam
Onze vestigingen in Den Haag en Amsterdam
Onze vestigingen in Den Haag en Amsterdam
Onze vestigingen in Den Haag en Amsterdam
Onze vestigingen in Den Haag en Amsterdam