Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 Annelies Verhoeff, advocaat en mediator - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

Mr. J.E.C. (Annelies) Verhoeff 
Advocaat-
Mediator

Mr. Annelies Verhoeff werkt sinds 1988 als advocaat in Den Haag en heeft het kantoor opgericht.  Aanvankelijk hield zij zich bezig met de algemene procespraktijk en meer specifiek het ondernemings- en arbeidsrecht. Later is zij zich gaan toeleggen op het familierecht.

Verhoeff@verhoeffadvocaten.nl

Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator

Annelies is naast haar rol als advocaat in procedures bij de rechtbank gespecialiseerd in vele vormen van mediation en collaborative divorce procedures. In beide processen komen zowel haar opleidingen, Nederlands Recht en Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, als ook haar docentschap bij de specialisatieopleiding van advocaat-mediators van de vFAS tot uitdrukking, waarbij zij in haar ondersteuning van cliënten een juiste balans vindt tussen de emotionele en juridische gevolgen van deze processen. Het belang van de kinderen staat altijd centraal.

 

First i would like to say that i invite the management of the Google site to add 6 or 7 stars so that i can evaluate Mrs. Verhoeff and her assistants 7 STARS, as the lawyer with great experience and a high level of human responsibility and absolutely with great respect for the legal profession and fairness to her clients to a higher level than normal, even on weekends Saturday and Sunday from morning to evening she communicates with clients by phone, and everyone knows that this is a time of rest, but this behavior and manner indicates professionalism, respect, and great giving i am very happy that i entrusted my case to Mrs. Verhoeff and her assistants, and i strongly advise all clients to deal with Lawyer Verhoeff for the care and attention that i received from her, knowing that I entrusted my case to her from Germany, not in Holland. Thank you to Mrs.Verhoeff and her assistants
I would like to give 7 Stars.
Albeer

Ik ben bij Verhoef en de Haas mediators terecht gekomen via een kinderontvoeringszaak. Daar waar ik eigenlijk sceptisch was bij de start en ik niet dacht dat er een oplossing mogelijk was waar wij als ouders beide blij mee zouden zijn hebben zij met hun kennis en ervaring het onmogelijke waar gemaakt. Al ruim een jaar was er geen opening of ruimte voor een gesprek en na afronding van de mediation gingen wij beide tevreden de deur uit van het mooie pand in Amsterdam. Ik zou dit powerkoppel een ieder in dezelfde situatie aanraden. Het aan de tafel zitten met uiteindelijk het gemeenschappelijke doel : de kinderen heeft de ogen van mij en mijn ex partner geopend. Het traject was leerzaam en ik heb me gehoord gevoel bij Annelies en Rene. Door de fijne manier van aanpak en de huiselijke sfeer die zij creeerde voelden ik mij direct op mijn gemak. Ik heb geleerd dat over het belangrijkste in mijn leven, de kinderen niet een rechter hoort te beslissen maar enkel de ouders zelf. Via deze weg Annelies en Rene ik ben jullie enorm dankbaar voor de uitkomst.
Arenda van den Oever

We recently went through a half year mediation with Annelies & René . It was a long, hard process but looking ahead (and back) it has been the best investment for our family unit. It is an ongoing journey but through this process we feel we have the key elements – values, principles, understanding, to be able to develop further. We have been through less amicable and less successful ways such as the legal route or trying to approach this by ourselves and the key differentiating elements of the mediation that made it a succes for us were:

  1. Creation of a safe environment: Annelies & René are both professional and empathetic. They individually bring unique view points and different balances of femininity / masculinity. Combined, these elements shine a balanced light for a (divorced) couple. 
  2. Children first: If there are children involved, this focus and attention brings such important joint priority. 
  3. Steering towards a joint vision and goal: Due to the hard work that needs to be put in, there are moments where you question the process. Let them steer you during the process. Voice your concerns transparently and openly to the group and they will support / guide you in the right direction.
  4. Experience and knowledge: Their professional experiences combined with elements from psychology make their input holistic and sound.
  5. Possibility to review in the future: The possibility to touch base & have look back moments in the future will ensure we as a combined family continue to maintain and develop the new foundations we have built. 

It is going to be a trying time for you individually, as parents and for your children. Focus on the vision you have created for your family unit and trust in the process and put in the hard work. There is light at the end of the tunnel and you will experience the difference.

Clara Ho Youn Song

Annelies is een heel fijn mens. Ik vond het mooi zoals zij mijnscheiding heeft geregeld. Zij is betrouwbaar en deskundig. Zij is een vrouw maar zeker ook iemand die voor de man opkomt. Zij is heel betrouwbaar. Ik raad haar zeker aan!
Jan Willem van Roggen

Managing Director, NIBC Bank

Annelies helped to solve a financial conflict loaded with emotions in a family setting. She helped solving it in a soft and pleasant manner taking excellent care of the emotions and stakes of the people involved. However, Annelies also involved relevant experts so that the solution was legally sound. In case such conflict arises again I would consult Annelies again.
Niels Bogerd

Tech innovator and entrepreneur, SenseGlove

Annelies Verhoeff is al 5 jaar mijn advocaat in een Europese kinder ontvoerings zaak. Zij is een zeer deskundig, ervaren en volhardende mediator / advocaat met een goed en relevant professioneel netwerk in familie recht. Zij identificeert zich sterk met de “slachtoffers” in de zaak (kinderen) en strijdt voor het – objectief – beste voor de kinderen in vechtscheidingen. Zoekt primair de weg van mediation, maar schroomt niet juridisch te escaleren indien nodig. Sterk emotioneel verbonden en zeer toegewijd, vasthoudend en strijdvaardig. Ook in internationaal verband.
Willem-Paul Swanborn

Delivering Digital Innovation & Transformation to the Middle East's leading organisations, Pega Systems

A divorce is a difficult and sad process. Ms Verhoeff’s expert guidance, which focuses on more than just legal matters and which is particularly focused on the well-being of children, has been a positive support for me in this. (Original) Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. De deskundige begeleiding van Mw. Verhoeff, die op meer ziet dan het juridische en in het bijzonder gericht is op het welzijn van kinderen, is voor mij een positieve steun geweest daarin.
Merel Hekker

Annelies is een dierbare collega bij de Mediationopleiding van IMFO. Ik heb haar leren kennen als een warme betrokken trainer met een groot hart voor de cursisten. Ze deelt graag haar kennis en ervaring en kan heel flexibel inspelen op (onverwachte) situaties. Ik omschrijf haar stijl als ‘liefdevol’. Heerlijk om mee samen te werken.
Cora Van De Put-van Hooijdonk

Mediator | coach | Intervisiebegeleiderker

Ik ben buitengewoon tevreden over de wijze waarop jullie mijn belangen behartigen.
Alexander Beels

Former Secretary-General Renew Europe Group at European Parliament

Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator

Procederen bij gerechtelijke instanties / adviezen / second opinions  

 

Als advocaat behartigt Annelies al sinds maart 1988 de belangen van haar cliënten in procedures bij diverse gerechtelijke instanties met betrekking tot de gevolgen van de echtscheiding in de ruimste zin van het woord. 

 

Procedures worden gevoerd die zien op het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, hoofdprocedures in de echtscheidingen, kort gedingen, wijzigingsprocedures, gezag-, omgang- en alimentatieprocedures en uiteraard alle verdelingsprocedures alsmede internationale kinderontvoeringsprocedures. Gelet op de ervaring die Annelies heeft opgedaan in de algemene proces- en ondernemingsrechtpraktijk schaart zij onder haar cliënten een groot aantal ondernemers die specifieke aandacht behoeven indien het gaat om deskundige kennis en ervaring op het gebied van jaarstukken van ondernemers en de hieruit voorvloeiende vaststelling van de draagkracht en de fiscale consequenties en optimalisering hiervan.

 

Vanwege de vestiging van het kantoor te ’s-Gravenhage hebben deze procedures bovendien ook vaak betrekking op internationale aspecten van het personen- en familierecht.

 

Op dezelfde rechtsgebieden als hierboven omschreven richt zij zich op advisering van cliënten en second opinions.

 

Mediation
 
In het mediation proces begeleidt zij als advocaat-mediator het proces tussen partners alleen en indien gewenst doet zij dat met een andere mediator ofwel een mediator die fiscaal dan wel notarieel dan wel psychologisch deskundige is. Het doel hiervan is om een zo efficiënt mogelijk het proces tot stand te brengen waarbij de kosten en emotionele en financiële belangen, met betrekking tot zowel de partners als die van de kinderen, zo optimaal mogelijk vorm worden gegeven. Annelies werkte intensief samen in de praktijk van en met psychotherapeut/mediator drs. Donald Mac Gillavry, een van de grondleggers van de mediation in Nederland.

 

Ook bestaat er in de mediationprocessen, zeker voor die van ondernemers doch ook voor particulieren een intensieve samenwerking met mr M.A. de Kleer, partner bij BDO. Mr de Kleer is jarenlang als docent verbonden geweest aan de UvA op het gebied van huwelijksvermogensrecht en momenteel als docent verbonden aan de juridische opleiding voor advocaten en mediators waarvoor hij het vak ‘financiële en fiscale aspecten na de echtscheiding’ heeft ontwikkeld. Gemiddeld behelst deze samenwerking een aantal mediations per week.

Crossborder Mediation
 
Ook dikwijls wordt Annelies gevraagd als mediator om ouders te begeleiden die geen overeenstemming kunnen bereiken over de verblijfplaats van hun kind in Nederland dan wel in het buitenland, dan wel in verhuiskwesties. Zij heeft hiertoe in 2011 een door het centrum IKO georganiseerde kopstudie Crossborder Mediation gevolgd. In de cross-border mediation werkt zij standaard samen met een andere mediator die gedragswetenschapper is. De mediations worden georganiseerd door het bureau van Internationale Kinderontvoering (IKO) te Hilversum.

 
Zie voor de website: http://www.kinderontvoering.org/mediation/crossborder-mediation

Forensische mediation en ouderschapsonderzoek

Annelies heeft de specialisatie opleiding forensische mediation volbracht en staat ingeschreven in het register van forensische mediators.

Forensische mediation wordt toegepast in gezag- en omgangszaken, alsmede in complexe financiële zaken voortvloeiende uit een (echt)scheiding. Het behelst de procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken.

Zie voor de website: http://www.forensischemediation.nl/register-l-z.html

Collaborative divorce procedures

 

In het proces van collaborative divorce doet zij dat tezamen met een andere gespecialiseerde advocaat-mediator, financial en coach. De bedoeling om een zo gelijkwaardig mogelijk proces te creëren, waarbij iedere cliënt een eigen advocaat-mediator heeft en de cliënten gezamenlijk met hun advocaten-mediators worden begeleid door een coach en een financial. De overeenkomst die door iedereen moet worden getekend leidt ertoe dat wordt afgesproken dat de cliënten niet naar de Rechtbank zullen gaan en zich committeren aan deze werkwijze.

Annelies tracht mensen op alle bovengenoemde aspecten bij te staan, waarbij zij veel aandacht heeft voor de emotionele en juridische aspecten bij de partners maar ook die van hun kinderen.

Zie voor de site: www.collaborativedivorce.nl

Annelies heeft meerdere workshops gegeven ten behoeve van de Vereniging voor collaborative professionals en ook in internationaal verband voor de International Academy of collaborative professionals, waaronder in Seattle, Chicago, Tel Aviv, Florida en in 2022 in Orlando.

Annelies Verhoeff, advocaat en mediator

Parenting Coordinator

Parenting Coordination is een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om, met het belang van het kind voorop. Wanneer u en uw ex-partner problemen hebben met de uitvoering van het ouderschapsplan, verschilt u van mening over de zorgregeling, schoolkeuze, verhuizing, vakantie of andere zaken die uw kind(eren) aan gaan en komt u hier samen niet uit dan is er een mogelijkheid voor hulp van een Parenting Coordination, kortweg PC.

Annelies heeft in november 2019 aan de VU LAW Academy, onder leiding van dr. Astrid Martalas – counseling psycholoog te Zuid Afrika – de opleiding voor Parental Coordination gevolgd.

Zie voor de site: https://parentingcoordination.nl/

Bijzondere curator

Annelies wordt soms door de Rechtbank benoemd als bijzondere curator voor minderjarige kinderen en behartigt zij hun belangen door met kinderen in gesprek te gaan en de inhoud van het gesprek terug te koppelen met de ouders in de hoop dat hierdoor oplossing komen die het welzijn van de kinderen bevorderd.

 

 

Annelies Verhoeff, advocaat en mediator

Docentschap ten behoeve van de gespecialiseerde mediation opleiding van de vFAS / intervisie supervisie begeleiding en bestuursactiviteiten vFAS, IMFO en NMI.
  
Ook buiten Verhoeff Advocaten is Annelies actief. Zo is zij sedert 1992  als docente/ trainer verbonden aan het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO), waar zij de opleiding geeft samen met een team van andere collega-trainers ten behoeve van advocaten en rechters die zich willen specialiseren als mediator als lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS). Daarnaast is Annelies lid van de werkgroep van het bestuur van de IMFO waar zij al sinds jaren actief is in het ontwikkelingen van de programma’s voor de mediation opleidingen. In 2015 heeft Annelies op verzoek van het bestuur van de vFAS en IMFO meegewerkt aan het tot stand brengen van een film waarin zij alle aspecten en fasen van een mediation als mediator laat zien.

 

Binnen en buiten Verhoeff Advocatuur en Mediation geeft Annelies diverse intervisie- en supervisietrainingen en coaching opleidingen op het gebied van mediation, inmiddels uitgebreid naar workshops waar zij veelvuldig in Nederland doch ook in het buitenland haar ontwikkelde EFT interventies in mediation uitlegt.

 

Recent heeft zij voor de internationale organisatie missing children Europe een workshop gegeven over EFT-interventies in internationale kinderontvoeringszaken en een intervisie begeleid.

 

De evaluaties van deze workshops zijn op verzoek in te zien. 

 

Zie voor de sites: http://www.verenigingfas.nl/ en http://www.allesoverscheiding.nl/home/

 

Hiernaast is zij als mediator betrokken bij het project ‘Mediation naast rechtspraak’ van de rechtbank.
Annelies heeft naast haar specialisatie in het familierecht nog een bijzondere specialisatie ontwikkeld die ziet op Mediation bij medisch specialisten. Deze mediation ziet op het ontvlechten van en begeleiding bij maatschappen.

 

In dit kader voldoet het kantoor aan alle eisen die recent in 2012 door het MFN in het kader van het Peer Review project zijn uitgevoerd.

 

De bevindingen hiervan zijn als volgt bevestigd:

 

“Mevrouw Verhoeff laat de indruk achter een zeer kundig mediator te zijn met passie voor het vak mediation. Zij is precies, punctueel en zeer hardwerkend. Zij komt over als een mediator met hart voor haar cliënten. Zij reflecteert op een kundige wijze over haar eigen functioneren. Zij blijft zelf in beweging en neemt daarin een lerende houding aan. Haar praktijk is bijzonder goed georganiseerd.”

 

Strategisch coachen
In 2011 heeft Annelies een coaching opleiding gedaan. De organisatie hiervan is tot stand gekomen door haar in samenwerking met Regi Melcherts. Het was een zesdaagse opleiding, waarbij meerdere disciplines uit de medische wereld, het bedrijfsleven en de advocatuur vertegenwoordigd waren.

 

Zie voor de site: http://www.strategischcoachen.nl/

 

 

Overige expertises

Voor een overzicht van de opleidingen – waaronder de recente opleidingen van coaching, EFT en ScheidingsExpert Kind School en Echtscheiding (EKSS) – zie LinkedIn.

Zie voor de site: https://www.linkedin.com/in/annelies-verhoeff-05924411/

https://www.ekss.nl/

https://www.eft.nl/

https://www.strategischcoachen.nl/

 

 

Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator
Annelies Verhoeff, advocaat en mediator