Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 FAQ - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078
FAQ -

Mediation

FAQ -

Collaborative divorce procedures

FAQ -

Crossborder Mediation

FAQ -

Forensische mediation

FAQ -

Docentschap

Expertises – Het personen- en familierecht in de ruimste zin van het woord

 

GEZAG
In beginsel heeft iedere ouder recht op omgang met zijn kinderen. Ook indien de ouder het kind niet heeft erkend of indien deze ouder het gezag niet heeft. Dit is het uitgangspunt. In sommige gevallen kan omgang in strijd met de belangen van het kind zijn. Het is belangrijk dat ouders –als zij uit elkaar gaan- goede afspraken maken om het contact met het kind en de ouder waar het kind niet woont goed te laten verlopen.
Indien de ouders samen het gezag hebben, wordt de term zorgregeling gebruikt. Indien het gezag bij een ouder ligt, gebruikt men de term omgangsregeling.
Ouderlijk gezag houdt in dat je samen met de andere ouder belangrijke beslissingen over het kind neemt. Zoals de schoolkeuze, beslissingen op medisch gebied, etc. Deze beslissingen komen maar weinig voor in het leven van een kind, maar zijn wel belangrijk.
Ouderlijk gezag wordt ook vaak verward met de term voogdij. Voorheen gebruikte men de term voogdij ook voor ouders. Nu kan alleen iemand anders dan de ouder een voogd zijn. Gezag kunnen alleen de ouders hebben.
Soms kan het in het belang van een kind zijn dat het kind maar een gezaghebbende ouder heeft. Bijvoorbeeld indien de andere ouder in het buitenland woont. Dan is het niet gemakkelijk om contact met die ouder te leggen.
Over het algemeen vindt een rechter gezamenlijk gezag in het belang van het kind. Ook als de communicatie niet goed loopt. Immers, gezamenlijk gezag dwingt de ouders om met elkaar overleg te voeren en om de communicatie te verbeteren.