Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 Workshop Chicago IACP - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

Annelies en René hebben eind oktober 2019 een workshop over het belang van het goed afscheid nemen in een scheiding.

Maar wat is nu een goed afscheid??

 

In de praktijk merken we dat bij het wensenpakket van veel cliënten hoort: snel regelen, gericht op een convenant.

Dat betekent:

Geen pijn voelen en vastlopen!

Gevolg: eindeloze strijd, discussies op alle onderwerpen èn hoge kosten die een snelle afwikkeling juist blokkeren. Dat duidt op tegenstrijdigheid.

Het doel van onze workshop was om op het congres van de collaborative practioners inzicht te verschaffen in de wijze waarop wij in Nederland de start in een mediationproces vormgeven. Dit hebben we gedaan samen met de Amerikaanse advocaat-mediator Mark J Weiss uit Seattle. Al snel bleek in de voorbereiding dat de Amerikanen het belang van onze werkwijze onderschrijven en daar graag meer over wilde leren.

Dat waren ook de reacties van de deelnemers aan de workshop- zowel advocaten als psychologen. Voor de advocaten gold dat deze werkwijze onwennig is zoals ook in de Nederlandse mediation opleiding wordt ervaren. De neiging bestaat de angst te laten prevaleren nu zij geen relatietherapeuten zijn terwijl de psychologen nu juist hun enthousiasme over deze interventie onderschrijven nu onze invalshoek juist anders is dan die van een psycholoog?

 

Hoe werkt dit nu?

Vanuit het hier en nu bespreken wij de scheidingswens – meet the clients where they are- en blikken wij terug naar het verleden. De start van de relatie en de verwachtingen die toen een rol speelden worden gedeeld. Ook welke positieve punten leidden tot het aangaan van de relatie. Hierna de teleurstellingen die zijn ontstaan dit vanuit de negatieve patronen in de communicatie. De wijze waarop rugzakjes uit het eigen gezin van herkomst hierin een rol hebben gespeeld en het besef deze mee te nemen in de ontvlechting van de relatie en deze te transformeren naar een nieuw gedeeld ouderschap na de scheiding op een positieve gezamenlijke basis.

Deze transformatie vereist vertrouwen, respect en een goede communicatie: de drie pilaren van goed ouderschap: Loving ,Sharing en Caring!

 

Zodra deze bereidheid ontstaat is de eindstreep nabij.

Wij verwijzen naar het artikel: “The importance of the Goodbye process in divorce”