Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 Annelies Verhoeff - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

Mr J.E.C. (Annelies) Verhoeff 
advocaat en mediator

Mr. Annelies Verhoeff werkt sinds 1988 als advocaat in Den Haag en heeft het kantoor opgericht.  Aanvankelijk hield zij zich bezig met de algemene procespraktijk en meer specifiek het ondernemings- en arbeidsrecht.
Later is zij zich gaan toeleggen op het familierecht.

 
Annelies is gespecialiseerd in mediation en collaborative divorce procedures. In beide processen komen  zowel haar opleidingen, Nederlands Recht en Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, als ook haar docentschap bij de specialisatieopleiding van advocaat-mediators tot uitdrukking, waarbij zij in haar ondersteuning van cliënten een juiste balans vindt tussen de emotionele en juridische gevolgen van deze processen.

Mediation
 
In het mediation proces begeleidt zij als advocaat mediator het proces tussen partners alleen en indien gewenst doet zij dat met een andere mediator die fiscaal dan wel notarieel dan wel psychologisch deskundige is. Het doel hiervan is om een zo efficiënt mogelijk proces tot stand te brengen waarbij de kosten en emotionele en financiële belangen, met betrekking tot zowel de partners als de kinderen, zo optimaal mogelijk vorm worden gegeven. Annelies werkte intensief samen in de praktijk van en met psycholoog/mediator drs. Donald Mac Gillavry, een van de grondleggers van mediation in Nederland. Vanaf 2000 heeft zij ook een intensieve samenwerking met dr. Annelies Hendriks, ontwikkelingspsychologe en mediator, die tot voorkort haar praktijk uitoefende in hetzelfde pand.
 
Ook bestaat er in de mediationprocessen, zeker voor die van ondernemers doch ook voor particulieren een intensieve samenwerking met mr. M.A. de Kleer, partner bij BDO. mr. de Kleer is jarenlang als docent verbonden geweest aan de UvA op het gebied van huwelijksvermogensrecht en momenteel als docent verbonden aan de juridische opleiding voor advocaten en mediators waarvoor hij het vak ‘financiële en fiscale aspecten na de echtscheiding’ heeft ontwikkeld. Gemiddeld behelst deze samenwerking een aantal mediations per week.

Crossborder Mediation
 
Ook dikwijls wordt Annelies gevraagd als mediator om ouders te begeleiden die geen overeenstemming kunnen bereiken over de verblijfplaats van hun kind in Nederland dan wel in het buitenland, dan wel in verhuiskwesties. Zij heeft hiertoe in 2011 een door het centrum IKO georganiseerde kopstudie Crossborder Mediation gevolgd.
 
Zie voor de website: http://www.kinderontvoering.org/mediation/crossborder-mediation

Forensische mediation

Annelies heeft bovendien de specialisatie opleiding forensische mediation volbracht en staat ingeschreven in het register van forensische mediators.

Forensische mediation wordt toegepast in gezag- en omgangszaken, alsmede in complexe financiële zaken voortvloeiende uit een (echt)scheiding. Het behelst de procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken.

Zie voor de website: http://www.forensischemediation.nl/register-l-z.html

Collaborative divorce procedures
 
In het proces van collaborative divorce doet zij dat tezamen met een andere gespecialiseerde advocaat mediator, financial en coach. De bedoeling van dit proces is om op een zo gelijkwaardig mogelijk niveau tussen cliënten, waarbij ieder zich door een advocaat mediatior gesteund voelt, te komen tot oplossingen waarbij de cliënten zich verplichten om niet naar de rechter te gaan.
 
Annelies tracht mensen op alle bovengenoemde aspecten bij te staan, waarbij zij veel aandacht heeft voor de emotionele en juridische aspecten bij de partners maar ook die van hun kinderen.
 
Zie voor de site: www.collaborativedivorce.nl

Procederen bij gerechtelijke instanties / adviezen / second opinions / bijzonder curator
 
Als advocaat behartigt Annelies al 27 jaar de belangen van haar cliënten in procedures bij diverse gerechtelijke instanties met betrekking tot de gevolgen van de echtscheiding in de ruimste zin van het woord.
 
Procedures worden gevoerd die zien op het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, hoofdprocedures in de echtscheidingen, kort gedingen, wijzigingsprocedures, gezag-, omgang- en alimentatieprocedures en uiteraard alle verdelingsprocedures. Gelet op de ervaring die Annelies heeft opgedaan in de algemene proces- en ondernemingsrechtpraktijk schaart zij onder haar cliënten een groot aantal ondernemers die specifieke aandacht behoeven indien het gaat om deskundige kennis en ervaring op het gebied van jaarstukken van ondernemers en de hieruit voorvloeiende vaststelling van de draagkracht en de fiscale consequenties en optimalisering hiervan.
 
Vanwege de vestiging van het kantoor te ’s-Gravenhage hebben deze procedures bovendien ook vaak betrekking op internationale aspecten van het personen- en familierecht.
 
Op dezelfde rechtsgebieden als hierboven omschreven richt zij zich op advisering en second opinions.

Annelies wordt soms door de Rechtbank benoemd als bijzonder curator voor minderjarige kinderen en behartigd zij hun belangen door met kinderen in gesprek te gaan en de inhoud van het gesprek terug te koppelen met de ouders in de hoop dat hierdoor oplossing komen die het welzijn van de kinderen bevorderd.
 

Docentschap ten behoeve van de gespecialiseerde mediation opleiding van de vFAS / intervisie supervisie begeleiding en bestuursactiviteiten vFAS, IMFO en NMI.
 
Ook buiten Verhoeff Advocaten is Annelies actief. Zo is ze al meer dan tien jaar als docente verbonden aan het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO), waar zij doceert  aan advocaten en rechters die zich willen specialiseren als mediator als lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS). Daarnaast is Annelies lid van de werkgroep van het bestuur van de IMFO waar zij al sinds jaren actief is in het ontwikkelingen van de opleidingen. In 2015 heeft Annelies op verzoek van het bestuur van de vFAS en IMFO meegewerkt aan het tot stand brengen van een film waarin zij alle aspecten en fasen van een mediation als mediator laat zien. De film wordt inmiddels gebruikt in de specialisatieopleiding en wordt eind maart 2016 gepresenteerd op het vFAS-congres.
 
Binnen Verhoeff Advocaten geeft Annelies diverse intervisie- en supervisietrainingen en coaching opleidingen op het gebied van mediation.
 
Zie voor de sites: http://www.verenigingfas.nl/ en http://www.allesoverscheiding.nl/home/
 
Ook is zij landelijk voorzitter van de werkgroep Familieverhoudingen van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).
 
Hiernaast is zij als mediator betrokken bij het project ‘Mediation naast rechtspraak’ van de rechtbank.
Annelies heeft naast haar specialisatie in het familierecht nog een bijzondere specialisatie ontwikkeld die ziet op Mediation bij medisch specialisten. Deze mediation ziet op het ontvlechten van en begeleiding bij maatschappen.
 
In dit kader voldoet het kantoor aan alle eisen die recent in 2012 door het NMI in het kader van het Peer Review project zijn uitgevoerd.
 
De bevindingen hiervan zijn alsvolgt bevestigd:
 
“Mevrouw Verhoeff laat de indruk achter een zeer kundig mediator te zijn met passie voor het vak mediation. Zij is precies, punctueel en zeer hardwerkend. Zij komt over als een mediator met hart voor haar clienten. Zij reflecteert op een kundige wijze over haar eigen functioneren. Zij blijft zelf in beweging en neemt daarin een lerende houding aan. Haar praktijk is bijzonder goed georganiseerd.”
 
Zie voor de site: http://www.nmi-mediation.nl/
 
Strategisch coachen
In 2011 heeft Annelies een coaching opleiding gedaan. De organisatie hiervan is tot stand gekomen door haar in samenwerking met Regi Melcherts. Het was een zesdaagse opleiding, waarbij meerdere disciplines uit de medische wereld, het bedrijfsleven en de advocatuur vertegenwoordigd waren.
 
Zie voor de site: http://www.strategischcoachen.nl/