Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 faq2 - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

F.A.Q – frequently asked questions

 

  1. Wat zijn de tarieven?

    Bij Verhoeff Advocaten en Mediators worden de tarieven met clienten bij de eerste bespreking besproken en bevestigd. De verschillen in tarieven hangen af van de aard van de werkzaamheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in eenmalige advisering in de vorm van een second opinion dan wel procederen voor rechtbanken en hoven. In mediationprocedures hanteren wij een ander tarief dan in de procedures op tegenspraak. Het mediationproces is een gezamenlijk proces waarbij de kosten afhankelijk zijn van de onderwerpen die aan de orde komen. 

Bovendien wordt ook nog een onderscheid gemaakt in uurtarieven afhankelijk van de ervaring van de betrokken advocaat dan wel advocaat-mediator. 

Deze uurtarieven zijn indien van toepassing, exclusief 21% BTW, 6% kantoorkosten en verschotten (zoals onder andere griffiegeld en legeskosten). 

In alle zaken wordt een voorschot in rekening gebracht. De hoogte daarvan hangt af van de te verwachten werkzaamheden en kosten. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

U ontvangt iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Bovendien zullen wij altijd nagaan in hoeverre cliënten in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. De aanvraag hiervoor zal in overleg met de betrokken advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand worden ingediend die uiteindelijk hierover de beslissing neemt. Een en ander afhankelijk van inkomen en vermogen. De door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage dient door de cliënt zelf te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor eventuele griffierechten en legeskosten die worden verminderd indien cliënten in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

staat uw vraag er niet bij?

NEEM DAT CONTACT MET ONS OP.
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER. 070 356 33 33 OF VERHOEFF@VERHOEFFADVOCATEN.NL

 

De werkwijze bij Verhoeff

faq2